E-LEARNING

NOVÝ AD TEST - Deficit sebaopatery Ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

 

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÝ AD TEST - Želaná redukcia hmotnosti u dospelého pacienta s diabetes mellitus a ako vyzerá intenzifikácia liečby GLP-1 receptorovými agonistami

Už čoskoro nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÝ AD TEST - Stratifikácia rizika dospelého človeka s artériovou hypertenziou a regresia aterosklerotického plaku

Už čoskoro nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

AD TEST - Edukácia dospelého pacienta s diabetes mellitus - voľba najvhodnejších postupov

AD TEST je z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Edukácia dospelého pacienta s artériovou hypertenziou – voľba najvhodnejších postupov

AD TEST je z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Únava, ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex - Ukončený

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus - určené pre sestry - Ukončený

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

 

AD TEST - Starostlivosť o pacienta s dyslipoproteinémiou - určené pre sestry - Ukončený

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.