E-LEARNING

AD TEST - Únava, ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Edukácia dospelého pacienta s diabetes mellitus - voľba najvhodnejších postupov

AD TEST je z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Edukácia dospelého pacienta s artériovou hypertenziou – voľba najvhodnejších postupov

AD TEST je z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus - určené pre sestry

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

 

AD TEST - Starostlivosť o pacienta s dyslipoproteinémiou - určené pre sestry

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.