E-LEARNING

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Želaná redukcia hmotnosti u dospelého pacienta s diabetes mellitus a ako vyzerá intenzifikácia liečby GLP-1 receptorovými agonistami - Ukončený

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

AD TEST - Stratifikácia rizika dospelého človeka s artériovou hypertenziou a regresia aterosklerotického plaku - Ukončený

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

AD TEST - Deficit sebaopatery Ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex - Ukončený

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Zdravý spôsob života, fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie u dospelých pacientov s diabetes mellitus - Ukončený

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

AD TEST - Ako zlepšiť adherenciu dospelého k liečbe dyslipoproteinémi - Ukončený

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Edukácia dospelého pacienta s diabetes mellitus - voľba najvhodnejších postupov

AD TEST je z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Edukácia dospelého pacienta s artériovou hypertenziou – voľba najvhodnejších postupov

AD TEST je z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Únava, ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex - Ukončený

AD TEST z obsahu aktuálneho vydania SM News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.

AD TEST - Starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus - určené pre sestry - Ukončený

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania DIA News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity. 

 

AD TEST - Starostlivosť o pacienta s dyslipoproteinémiou - určené pre sestry - Ukončený

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu aktuálneho vydania KARDIO News pre sestry. AD TEST je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a za úspešné vyplnenie máte možnosť získať jeden alebo dva kredity.